logo
Podstrona w przygotowaniu!
  • sporządzanie deklaracji i sprawozdań podatkowych
  • obsługa kadrowo-płacowa
  • sporządzanie wniosków kredytowych
  • doradztwo finansowe
  • pełna księgowość (księgi handlowe)
  • książka przychodów i rozchodów
  • ewidencja przychodów zryczałtowanego    podatku dochodowego
zadzwon